Nuestra Programación / Gure Programazioa

ORDUTEGIA

10:00 -  Gunearen aurkezpena       

10:30 - Hamaiketakoa (Etxetik)        

11:00 - "Adimen Jokoak";

Aurkezpen talde jokoak.

Adimen desberdinak sustatzeko ikasle edo partaideen artean taldeak sortuko ditugu. Elkarlana eta ikasleen arteko komunikazioa landuko dugu talde lanarekin batera.

Joko garaian sortu daitezkeen antsietate eta estres unetarako atzeraka kontatzen erakutsiko diegu ikasleei, eta era berean, taldeen arteko elkar laguntza indartuko dugu. Funtsean, gure ekintza eta jokoetan ez dugu lehia sustatzen,  talde lanaren bitartez helburuak lortzeak sortzen duen betetasuna eta poztasunaz gozatzea baizik.  

14:00 - Bazkaria. 

15:30 - Marrazki bizidunak txikientzako (5-10 urte bitartekoak).

15:30 - "Sare sozialak"; informazioaren ulermen eta kudeaketa.      

17:00 - Askaria.                        

17:30 - "Emozioak Mugimenduan";   

Ikasle edo partaideen arteko konfidantza indartzeko ekintzak joko eta mugimenduan oinarriturik.

       a- Itsuaren jokoa         

       b- Antzerki inprobisatua

       d- Kontakt       

       e- Arnasketaren kontrola

19:30 - "Emozioen Txokoa";

Eguneko ekintza eta jokoetan zehar sortutako emozioak oinarritzat hartuz, ezagutu eta izendatu egingo ditugu (eskulan eta marrazkien laguntzaz txikiekin). Ikasleen adinen arabera, emozio mota gehiago edo gutxiago landuko ditugu.

20:30 - Afaria.                     

21:30 - Discoteka (Estatuen jokoa).

22:30 - Aldatu, hortzak garbitu eta ipuina (txikiekin).                

23:00 - Lotara.

09:00 - Gosaria aldatu gabe.            

09:30 - Hortzak garbitu eta jantzi.    

10:00 - "Etorkisuna ereintzen";

Gure elikagaien jatorria ikusteko SORGUNE-ko baratza eta fruitu-arbolak bisitatuko ditugu. Polinizazioaz hitzegingo dugu eta hazi batetik zuhaitz heldu batera nola iristen den ere aztertuko dugu. Bukatzeko landareak landatuko dituzte ikasleek lorategian.

11:00 - Hamaiketakoa                     

11:30 - "Musika Airean";

Joko honetan partehartzaileak begi itxiekin soinu eta musika-tresnak asmatu beharko dituzte. Erritmoa eta konpasarekin lan egingo dugu tresna eta musika desberdinekin.  

12:45 - Karrika-dantza eta agurra.   

13:00 - Bazkaria.                            

14:15 - Dena bildu.                         

15:00 - Irteera.      

.

HORARIO

10:00 -  Presentación del centro.      

10:30 - Almuerzo (Traer desde casa).        

11:00 - "Juegos Inteligentes"; Juegos colectivos de presentación. 

 Crearemos los grupos de trabajo entre los alumnos o participantes para los diferentes tipos de juegos para potenciar las diversas inteligencias. Trabajaremos la comunicación entre los compañeros, la cooperatividad y los valores grupales. Practicaremos el conteo regresivo para afrontar momentos de estrés o ansiedad durante los juegos y el altruismo en la colaboración y ayuda entre los diferentes grupos o equipos. En esencia los juegos no tienen un afán competitivo, sino el de la satisfacción de ir consiguiendo metas u objetivos al superar los retos y compartir dicha satisfacción entre todos.

14:00 - Comida colectiva.               

15:30 - Proyección de un film de animación para los más pequeños (hasta los 10 años). 

15:30 - "Redes Sociales"; comprensión y gestión de la información.     

17:00 - Merienda.                          

17:30 - "Emoción en Movimiento"    

Espacio diseñado para trabajar la confianza en el compañero y las emociones a través de juegos y movimientos.

       a- El juego del ciego         

       b- Improvisación Teatral           

       c- Contact

       d- Control de la respiración

19:30 -"El Rincón de las Emociones";

Partiendo de las emociones básicas surgidas en las actividades del día procederemos a reconocerlas y nombrarlas (a través de dibujos y manualidades en el caso de los más pequeños). Dependiendo de la edad de los  participantes se podrán trabajar más tipos de emociones además de las básicas.

20:30 - Cena colectiva.                    

21:30 - Discoteca (Juego de estatuas).

22:30 - Aseo y cuento (pequeños).   

23:00 - Dormir.

09:00 - Desayuno en pijama.          

09:30 - Aseo y vestirse.                   

10:00 - "Sembrando el Futuro"; Observaremos la huerta y los frutales para conocer el origen de nuestros alimentos y hablaremos del proceso de la polinización, la floración y tras la maduración del fruto, el desarrollo de una semilla hasta convertirse en un gran árbol, para terminar con la plantación de flores en el jardín.  

11:00 - Almuerzo.                          

11:30 - "Música en el Aire";

Juegos relacionados con identificar sonidos e instrumentos con los ojos tapados. Practicar el ritmo y el compás con diferentes objetos y músicas.        

12:45 - Baile y pasacalle colectivo de despedida.          

13:00 - Comida.                              

14:15 - Recogida.                           

15:00 - Salida.                            

ACTIVIDADES

JUEGOS LINGÜÍSTICO-VERBALES:

Sopa de letras, adivinanzas, escribir o contar relatos cortos...

JUEGOS LÓGICO-MATEMÁTICOS:

Cuatro en raya, Hundir la Flota, ¿Quien es quien?, Trivial, puzles o cubos apilables con figuras o números...

JUEGOS ARTÍSTICO-ESPACIALES:

Diferentes tipos de manualidades y dibujos, hacer colages con fotografías o recortes, primer contacto con puntos cardinales y las brújulas. Juego del Pictionary...

JUEGOS FISICO-CORPORALES: 

Juegos relacionados con la psico-motricidad, juegos y pruebas de Gynkana, juegos para trabajar la higiene postural... 

JUEGOS CREATIVOS:

Inventar cosas originales con diversos objetos tengan o no alguna utilidad práctica. Pensar en ideas originales para solucionar problemas de diversa índole. Hablar de inventos que les gustaría crear a los alumnos...

 

 

     EKINTZAK

HITZ ETA AHOZKO JOKOAK:

Igarkisunak, hitz zopak, kontaketa laburrak idatzi edo ahozkatu...

JOKO LOGIKO-MATEMATIKOAK:

Ontziteria urperatu, Lau jarraian, Nor da nor?, Trivial jokoa, puzleak eta kuboak pilatu zenbaki edo irudiekin...

JOKO ARTISTIKO-ESPAZIALAK:

Eskulanak eta marrazkiak, argazki eta ebakinekin "collage"ak egin, lehen artu-emanak puntu kardinalekin eta iparrorratzekin. Pictionary jokoa...

JOKO FISIKO-ZINESTEZIKOAK:

Psikomotrizitatea lantzen duten jokoak, Gynkana jokoak, gorputzaren jarrera lantzen duten jokoak...

SORMENA LANTZEKO JOKOAK:

Erabilgarriak izan edo ez izan arren gauza originalak asmatzea edo sortzea. Arazoak konpontzeko ideia bitxiak aurkitzea edo aukera izango balute zein asmakizun  sortuko luketen eta horretaz berba egin...

Versión para imprimir Versión para imprimir | Mapa del sitio
© NOEMÍ ÁLVAREZ CALLEJA Y ASIER MANCISIDOR GUERRERO